ATLANTIS EU, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 11.09.2004. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Chrastince 13,  991 08 Chrastince. Naše IČO je 36629642.

Prehľad našich činností

Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy a upratovacie služby
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Spracovanie údajov
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Služby súvisiace s databázami
Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - navrhovanie webových stránok
Vedenie účtovníctva
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Podnikateľské poradenstvo v uvedených predmetoch podnikania
Kontroly správnosti oceňovacích prác a iných podkladov
Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie
Zabezpečovanie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení a rozpočtové práce a kalkulácia stavieb
Reklamné činnosti
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
Turistické ubytovanie v rozsahu voľných živností
Pohostinská činnosť
Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
Faktoring a forfaiting
Organizovanie kultúrnych podujatí a zábavných činností
Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Skladovanie
Prenájom hnuteľných vecí
Čistiace a upratovacie služby
Počítačové služby
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com