Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 75
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
36735892: HEMONT, s.r.o.
44882521: HG Recycling, s.r.o.
36051161: HS trade, s.r.o.
36031488: ICEKO-ONYX, s.r.o.
37147099: Ing. Jaroslav Plachý - TIM
37269241: Ing. Július Makó CSc. JUMAKO
37149181: Ing. Tatiana Herchlová - AQUAViTA ČOV ŽARNOVICA
43564283: Ján Berente
43057721: Jana Bútorová
43661416: Jozef Pilát
33542562: Július Sárközi- MEXIKO
31646760: KOFAP, spol. s r.o.
43844103: KOMPALA a.s.
31582125: KROH, spol. s r.o.
36873187: Marek Pozník, INKRUSTOP
44614608: Marian Király - Titi - Clear Canal System
31595758: MEPOS,spol. s r.o.
44299311: Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
30224683: Mestský podnik Tisovec
36524808: METAL TRADING, s.r.o.