Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 7974
Zobrazujem: 80 - 100
Pridať firmu
IČOFirma
36637513: ALBA - HTM, s.r.o.
36033154: Albatros - BB, spol. s r.o.
44403356: ALBATROS duo s.r.o.
32962371: Albín Lörinc - KAMENÁR
44520158: ALCOOL s.r.o.
41141946: Alena Bagová - ALLA
37200232: Alena Baranová - CORY
32029560: Alena Barošová - LB Lucia
43752781: Alena Braučoková
37148231: Alena Brodzianska
17986044: Alena Drusková
40736181: Alena Fillová-Salón Alena
34797947: Alena Hrušková
41385730: Alena Jancurová
43019897: Alena Korená - ZAMAX
40393348: Alena Kubalová - AK-MÓDA
33299374: Alena Kuzmová - SAMSON
44617348: Alena Medveďová - LIENKA
35298405: Alena Moždženová - AJA
43828086: Alena Mucová