Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 7974
Zobrazujem: 120 - 140
Pridať firmu
IČOFirma
34988645: Alexander Kováč
33256331: Alexander Kozma
40447847: Alexander Krasnica
41740858: Alexander Lökös
40446280: Alexander Nagypál
43559026: Alexander Novohradský
44547455: Alexander Páko
40725898: Alexander Pataky
43220525: Alexander Rimóci
41281225: Alexander Tóth
32614624: Alexander Urbančok - M-BRICKE
44735235: Alexander Vinger - PEKÁREŇ A CUKRÁREŇ U ALEXA SLIAČ
40612112: Alexander Virág
41652975: Alexandra Fabianová - ALEX
36039250: ALEXANDRA, s.r.o.
44804482: Alexandra Szabóová SARS
43350585: Alexej Hakeľ
30223041: ALFA BIO, spol.s r.o.
36053040: ALFA - PLUS, s.r.o.
36056669: ALFAS, s.r.o.