A.S.A.HYPERSTATIC ENGINEERING DESIGN, organizačná zložka zahraničnej osoby

Upraviť firmu

Podnikáme od 18.11.2002. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Robotnícka 24,  974 01 Banská Bystrica. Naše IČO je 37892924.

Prehľad našich činností

Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie.
Zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení.
Rozpočtové práce a kalkulácia stavieb.
Technické poradenstvo v oblasti stavebníctva a architektúry.

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info