BB Car s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 18.02.2005. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Partizánska cesta 81,  974 01 Banská Bystrica. Naše IČO je 36635260.

Prehľad našich webstránok

www.autoskolakoren.sk
www.bbcar.sk

Prehľad našich činností

Požičiavanie motorových vozidiel.
Vedenie cudzieho motorového vozidla.
Prevádzkovanie autobazáru.
Odťahová služba.
Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby.
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti.
Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov.
Ohlasovanie hudobnej produkcie - diskotékar.
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.
Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej služby : upratovacie práce.
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií a reklamných textov.
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
Reklamná a propagačná činnosť.
Organizovanie výstav a veľtrhov pre obchodné a reklamné účely v rozsahu voľnej živnosti.
Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti.
Inzertné služby.
Predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov.
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
Činnosť účtovných poradcov.
Finančný leasing.
Administratívne práce.
Vedenie účtovníctva.
Faktoring a forfaiting.
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov z nevkladových prostriedkov.
Prevádzkovanie solária.
Prevádzkovanie sauny.
Prenájom parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.
Organizovanie kurzov, školení, seminárov a sympózií v rozsahu voľnej živnosti.
Údržba zelene a trávnatých porastov.
Navrhovanie exteriérových prvkov.
Úprava nechtov - manikúra.
Poskytovanie služieb v oblasti vizáže.
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení v rozsahu voľnej živnosti.

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.abc.sk
www.azet.sk
www.firemnyzoznam.sk
www.firemnyzoznam.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com