Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Sociálna práca bez ubytovania
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Ostatná sociálna práca bez ubytovania

Sociálna práca bez ubytovania

Počet firiem: 218
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37954911: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, sociálnej integrácie a zamestnanosti, n.o.
42000572: Agentúra na podporu sociálnej inklúzie JobPlus, n.o.
37954831: Agentúra na podporu sociálnej integrácie a regionálnej zamestnanosti, n.o.
31908802: Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o.
45023361: AKADÉMIA PRE REGIÓN, n.o.
45023069: AKTIV RS, n.o.
30436311: Alica Kubíková
37954491: ALTUS, nezisková organizácia
43981275: Andrea Fodorová
44105134: Anna Pompurová
37954555: Auxilium Plus n.o.
37954849: AWW - Slovakia n.o.
43871453: Bc. Alena Hochholcerová
42000785: BELLISA, n.o.
37954083: Bodor István n.f.
42000564: Bonitas, n.o.
42000211: BOROVINY, n.o.
37954148: Centrum pomoci Pohronská Polhora n.o.
45023077: Centrum pomoci pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením, n.o.
45023221: Centrum sociálnej pomoci mladým, n.o.